Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat u onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld bent? Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. 

U kunt ook informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). TIP is opgericht door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het best met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u niet tevreden bent.

Neem contact op met Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)              

   

knmtlogo wit 195x142

Klachten en geschillenregeling

Komt u er samen niet uit en kunt u advies inwinnen bij de beroepsorganisatie KNMT. Deze heeft een klachten- en geschillenregeling. Tandartspraktijk Cohen is aangesloten bij KNMT. U kunt een aanvraag voor bemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice. Nadat u klachtbemiddeling hebt aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw tandarts op.

Aanmeldingsformulier voor KNMT-klachtenbemiddeling