Bronnen voor meer informatie

De website van de Tandartsen Groepspraktijk in Castricum http://web.tgpc.nl 

De website van de Nederlandse tandartsenorganisatie http://www.allesoverhetgebit.nl

de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) http://www.npcf.nl

de Consumentenbond http://www.consumentenbond.nl

De officiële Prestatiebeschrijvingen voor mondzorg zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Meer informatie over mondzorg in het algemeen en over behandelingsmogelijkheden zijn te vinden op www.allesoverhetgebit.nl en www.ivorenkruis.nl

Op websites van wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen is informatie over specifieke vakgebieden van de mondzorg te vinden.

Preventie http://www.ivorenkruis.nl
Kaakchirurgie http://www.nvmka.nl/patienteninformatie/behandelingen
Implantologie http://www.nvoi.nl/patienten
Parodontologie http://www.nvvp.org
Endodontologie http://www.nvve.com (geen patiënteninformatie)
Vullingen, kronen http://www.nvvrt.com (geen patiënteninformatie)
Gnathologie http://www.nvgpt.nl (geen patiënteninformatie)
Orthodontie http://www.orthodontist.nl
Bijzondere groepen http://www.vbtgg.nl/clienten

Informatiefolders van Ivoren Kruis over diverse behandelingen: http://www.ivorenkruis.nl/Folders-lezen.html