Bronnen voor meer informatie

De website van de Tandartsen Groepspraktijk in Castricum http://web.tgpc.nl 

De website van de Nederlandse Tandartsenorganisatie http://www.allesoverhetgebit.nl

de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) http://www.npcf.nl

de Consumentenbond http://www.consumentenbond.nl

De officiële Prestatiebeschrijvingen voor mondzorg zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Meer informatie over mondzorg in het algemeen en over behandelingsmogelijkheden zijn te vinden op www.allesoverhetgebit.nl,  www.mondzorgkosten.nl en www.ivorenkruis.nl